• คุณภาพทุกชิ้นงาน
  • บริการอย่างตั้งใจ
  • ขอเพียงคุณเลือกใช้
  • อาเช่ไทยขอขอบคุณ

Product
สินค้า

สินค้า (ยี่ห้อ โชว์ฟู (SHOWFOU)) จำนวน 24 รายการ
Product Description Price Action
ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด SHOWFOU แบบแสตนเลส ใช้กับท่อขนาด 2
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : KS-0512
ยี่ห้อสินค้า : โชว์ฟู (SHOWFOU)
13,500.00 บาท * |
ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด SHOWFOU แบบแสตนเลส ใช้กับท่อขนาด 8 นิ้ว และ 10 นิ้ว KL-732
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : KL-732 (ไฟ 3 สาย)
ยี่ห้อสินค้า : โชว์ฟู (SHOWFOU)
112,000.00 บาท * |
ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด SHOWFOU แบบแสตนเลส ใช้กับท่อขนาด 2
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : KS-732
ยี่ห้อสินค้า : โชว์ฟู (SHOWFOU)
99,300.00 บาท * |
ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด SHOWFOU แบบแสตนเลส ใช้กับท่อขนาด 2
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : KS-532B (ไฟ 3 สาย)
ยี่ห้อสินค้า : โชว์ฟู (SHOWFOU)
80,500.00 บาท * |
ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด SHOWFOU แบบแสตนเลส ใช้กับท่อขนาด 10 นิ้ว และ 8 นิ้ว KL-1032T
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : KL-1032T
ยี่ห้อสินค้า : โชว์ฟู (SHOWFOU)
150,000.00 บาท * |
ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด SHOWFOU แบบแสตนเลส ใช้กับท่อขนาด 1นิ้วและ 2นิ้ว KH-112
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : KH-112
ยี่ห้อสินค้า : โชว์ฟู (SHOWFOU)
23,000.00 บาท * |
เครื่องพ่นอากาศพร้อมมอเตอร์ SHOWFOU กำลัง 0.5 HP. RB-0512
หมวดสินค้า : 5. เครื่องมือไฟฟ้า / เครื่องฉีดน้ำ
รุ่นสินค้า : RB-0512
ยี่ห้อสินค้า : โชว์ฟู (SHOWFOU)
16,000.00 บาท * |
เครื่องพ่นอากาศพร้อมมอเตอร์ SHOWFOU กำลัง 1 HP. RB-132
หมวดสินค้า : 5. เครื่องมือไฟฟ้า / เครื่องฉีดน้ำ
รุ่นสินค้า : RB-132
ยี่ห้อสินค้า : โชว์ฟู (SHOWFOU)
28,000.00 บาท * |
เครื่องพ่นอากาศพร้อมมอเตอร์ SHOWFOU กำลัง 10 HP. RB-1032
หมวดสินค้า : 5. เครื่องมือไฟฟ้า / เครื่องฉีดน้ำ
รุ่นสินค้า : RB-1032
ยี่ห้อสินค้า : โชว์ฟู (SHOWFOU)
108,000.00 บาท * |
เครื่องพ่นอากาศพร้อมมอเตอร์ SHOWFOU กำลัง 3 HP. RB-332
หมวดสินค้า : 5. เครื่องมือไฟฟ้า / เครื่องฉีดน้ำ
รุ่นสินค้า : RB-332
ยี่ห้อสินค้า : โชว์ฟู (SHOWFOU)
48,000.00 บาท * |
ปั๊มจุ่ม รุ่น WDZ-2400T ยี่ห้อ WIKIKI
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : WDZ-2400T
ยี่ห้อสินค้า : โชว์ฟู (SHOWFOU)
31,000.00 บาท * |
ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด SHOWFOU แบบแสตนเลส ใช้กับท่อขนาด 1นิ้ว และ 2 นิ้ว KH-212
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : KH-212
ยี่ห้อสินค้า : โชว์ฟู (SHOWFOU)
52,000.00 บาท * |
ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด SHOWFOU แบบแสตนเลส ใช้กับท่อขนาด 2 นิ้ว KT-112T
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : KT-112T
ยี่ห้อสินค้า : โชว์ฟู (SHOWFOU)
25,900.00 บาท * |
ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด SHOWFOU แบบแสตนเลส ใช้กับท่อขนาด 2
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : KS-212CN
ยี่ห้อสินค้า : โชว์ฟู (SHOWFOU)
40,000.00 บาท * |
ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด SHOWFOU แบบแสตนเลส ใช้กับท่อขนาด 2
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : KS-232AN
ยี่ห้อสินค้า : โชว์ฟู (SHOWFOU)
40,000.00 บาท * |
ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด SHOWFOU แบบแสตนเลส ใช้กับท่อขนาด 2
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : KS-212AN
ยี่ห้อสินค้า : โชว์ฟู (SHOWFOU)
40,000.00 บาท * |
ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด SHOWFOU แบบแสตนเลส ใช้กับท่อขนาด 4 นิ้ว KT-1032
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : KT-1032
ยี่ห้อสินค้า : โชว์ฟู (SHOWFOU)
147,000.00 บาท * |
ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด SHOWFOU แบบแสตนเลส ใช้กับท่อขนาด2
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : KS-232CN
ยี่ห้อสินค้า : โชว์ฟู (SHOWFOU)
35,500.00 บาท * |
ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด SHOWFOU แบบเหล็กหล่อ ใช้กับท่อขนาด 3 นิ้ว SH-332
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : SH-332
ยี่ห้อสินค้า : โชว์ฟู (SHOWFOU)
38,200.00 บาท * |
ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด SHOWFOU แบบเหล็กหล่อ ใช้กับท่อขนาด 3 นิ้ว SH-532T
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : SH-532T
ยี่ห้อสินค้า : โชว์ฟู (SHOWFOU)
52,600.00 บาท * |

* ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)