• คุณภาพทุกชิ้นงาน
  • บริการอย่างตั้งใจ
  • ขอเพียงคุณเลือกใช้
  • อาเช่ไทยขอขอบคุณ

News & Event
ข่าวสารและกิจกรรม


Picture Date Description
05-10-2553 Homepro expo 2009 (view 926)
โปรดสังเกตุโลโก้พวงมาลัยตามงานจัดแสดงสินค้าต่างๆ "บริการทั่วทิศ สร้างมิตรรู้ใจ ล้ำหน้ากว้างไกล สัญญลักษณ์พวงมาลัย"
04-10-2553 ศาตร์และศิลป์ (view 932)
อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ได้มาเป็นเกียรติเยี่ยมเยือนและทักทายชาวหลีแซอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2551
15-09-2552 เลี้ยงประจำปี ชาวหลีแซ จ.ชลบุรี 1 - 2 พฤศจิกายน 2551 (view 958)
15-09-2552 เที่ยวชมโรงงานและท่องเที่ยวประเทศจีน วันที่ 7 - 11 มิถุนายน 2552 (view 959)